Sumárna evidencia oddelene vyzbieranej zložky komunálnych odpadov

Potvrdenie o sumárnej evidencii oddelene vyzbieranej zložky komunálnych odpadov.