Sumárna evidencia oddelene vyzbieranej zložky komunálnych odpadov

Potvrdenie o sumárnej evidencii oddelene vyzbieranej zložky komunálnych odpadov.

2022

2021

2020

2019