Sumárna evidencia oddelene vyzbieranej zložky komunálnych odpadov

Potvrdenie o sumárnej evidencii oddelene vyzbieranej zložky komunálnych odpadov.

 

 

2022

2021

2020

2019