Sumárna evidencia oddelene vyzbieranej zložky komunálnych odpadov

Potvrdenie o sumárnej evidencii oddelene vyzbieranej zložky komunálnych odpadov – Odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov za obdobie 2. štvrťroka 2019 nájdete vo formáte PDF po kliknutí SEM.