Informačný materiál pre obce č. 4.

Vzdelávací seriál "Nehádžme všetko do jedného vreca" pre obecné a školské rozhlasy. 

NATUR-PACK pripravil v decembri 2016 pre partnerské samosprávy ďalší originálny vzdelávací materiál. Ide o seriál krátkych vysielaní (každý diel v rozsahu cca 80 sekúnd) zameraných na motiváciu verejnosti k triedeniu komunálneho odpadu, konkrétne odpadu z plastov, papiera, skla a kovov.

NATUR-PACK bude uvedené vysielanie zasielať partnerským samosprávam a ich školám v priebehu januára 2017 elektronicky prostredníctvom portálu uschovna.cz. Partnerské samosprávy boli prostredníctvom NATUR-PACK NEWS dňa 21.12.2016 elektronicky vyzvané k zaslaniu požiadavky v prípade, že uprednostnia doručenie vysielania na CD nosiči. Požiadavky jednotlivých samospráv bude NATUR-PACK zabezpečovať priebežne od januára 2017.

Vzdelávací seriál pozostáva z úvodného dielu 1. Nehádžme všetko do jedného vreca a z ďalších 4. dielov zameraných na vybrané druhy odpadu (2.diel Papier, 3. diel Plasty, 4.diel Sklo, 5. diel Kovy).

NATUR-PACK odporúča samosprávam i školám vysielať seriál po jednotlivých dieloch. Deti i verejnosť sú totiž vnímavejšie práve pri kratších formátoch vysielaní a práve rozsah cca 80 sekúnd je pre tento účel ideálny. Seriál bude rozosielaný v podobe jednotlivých dielov, ako aj v podobe jedného súvislého vysielania (rozsah cca 9 minút), takže samospráva i škola, sa bude môcť sama rozhodnúť, akou formou bude tento informačný materiál využívať.