Aktuálna ponuka denných ekovýchovných programov na rok 2014/15

S Inštitútom aplikovanej ekológie Daphne zahajujeme štvrtý školský rok dennej výučby environmentálnej výchovy. Za obdobie troch rokov, sa vďaka NATUR-PACKu zvýhodnených programov zúčastnilo takmer 3 500 žiakov. Programy určené pre deti materských, základných aj stredných škôl v slovenskom a anglickom jazyku, prešli za to obdobie viacerými úpravami.

V školskom roku 2014/15 Vám ponúkame tri najžiadanejšie:

-          Triedime odpady s NATUR-PACKom (MŠ)

-          Kam putujú odpady s NATUR-PACKom (ZŠ)

-          Príbeh strýka Ingáca (ZŠ)

Celé ponukové listy nájdete na naturpack.sk v časti vzdelávanie http://www.naturpack.sk/povinne-osoby/vzdelavanie/ pod jednotlivými názvami programov.

29.9.2014

Ďalšie články