Deň Zeme s NATUR-PACKom

Deň Zeme si každoročne pripomíname 22. apríla. Počas tohto dňa rezonuje tematika ochrany životného prostredia viac ako inokedy. Podujatia venované tomuto sviatku prírody sa uskutočňujú po všetkých kútoch Slovenska. Do mnohých podujatí sú zapojené školy, centrá voľného času, mestské organizácie, samotné samosprávy a čoraz viac prebiehajú aj vo firemnom prostredí. Niekoľkých takýchto podujatí sa zúčastnil aj tím NATUR-PACK priamo alebo nepriamo poskytnutím propagačných a vzdelávacích materiálov.

Dňa 20. 4. 2018 sme ekovýchovnú aktivitu uskutočnili u klienta OZV NATUR-PACK, spoločnosti Slovnaft, a.s., a počas toho istého dňa sa slávil Deň Zeme aj v centre voľného času na našej partnerskej samospráve, v meste Rimavská Sobota. V sobotu 21. 4. 2018 sme boli súčasťou Lesníckych dní v Bratislave, kde sme verejnosť učili správne triediť odpad a zároveň spustili súťaž s novou počítačovou hrou Garbage Gobblers.

Pri príležitosti Dňa Zeme NATUR-PACK vyhlásil kreatívnu súťaž, ktorá bude prebiehať do 30. 4. 2018 a zapojiť sa do nej môžu všetky školy z našich partnerských samospráv (pre viac informácií kliknite SEM).

Dr. Jane Godall priniesla vo svojom videu silný odkaz ku Dňu Zeme 2018.

 

Dovoľte nám tiež touto cestou pripomenúť silný odkaz svetoznámej vedkyne Dr. Jane Godallovej, ktorý venovala tohtoročnému Dňu Zeme. NATUR-PACK mal tú česť zažiť vystúpenia tejto obdivuhodnej osobnosti na filmovom festivale Ekotopfilm – Envirofilm 2016, v rámci ktorého bola jeho hlavým hosťom.

 

23.04.2018

Deň Zeme s NATUR-PACKom 2018

Ďalšie články