Dohľadový audit pre ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004

Veríme, že profesionálne poradenstvo a klientsky servis sa dajú poskytovať iba ak je správne nastavený manažment v rámci spoločnosti.

V duchu tejto myšlienky sme aj tento rok podstúpili kontrolný audit, pre systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2008 a systém environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2004 dňa 20.1.2015. Audit potvrdil, že oba systémy sú v našej spoločnosti zavedené bez chýb. Certifikáty sú dostupné na prezretie na tomto linku.

Firemný manažment, efektivitu práce, ako aj starostlivosť o životné prostredie sa snažíme podporiť aj čerstvo získaným európskym osvedčením EMAS, ktorého držiteľom sme sa stali koncom minulého roka. Viac informácií o osvedčí EMAS nájdete tu.

4.2.2015

 

Ďalšie články