Dôležité: Zmena adresy centrály NATUR-PACK

Dovoľte nám informovať Vás o zmene sídla centrály OZV NATUR-PACK a zmene telefonického kontaktu na sekretariát. Aktuálne sídlo sa nachádza na Bajkalskej ulici č. 25 v Bratislave. Aktuálne telefonické kontakty na centrálu OZV NATUR-PACK sú: +421 2 700 21 222 a +421 800 21 222.

Tím NATUR-PACK

Ďalšie články