Hlásenie o obaloch a o plnení záväzných limitov za rok 2015 podané

Oprávnená organizácia NATUR-PACK, a.s. podala, v súlade so zákonom o odpadoch č. 79/2015 Z.z., v zákonnej lehote (29.2.2016) za svojich klientov Hlásenie o obaloch a o plnení záväzných limitov zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov za rok 2015 podľa § 10 zákona č. 119/2010 Z.z. o obaloch a splnila si tak povinnosť, ktorá jej vyplýva z § 8 ods. 2 písm. a) zákona o obaloch.

Aj tento rok pokračujeme už v trojročnej tradíci a potvrdenie o splnení limitov sa opäť zasielalo všetkým klientom elektronickou formou, čo znamená, že sme ušetrili dva hárky papiera na každého člena systému NATUR-PACK. To predstavuje viac ako 8 600 listov papiera. Spoločne za tri roky je to takmer 24 tisíc listov papiera, čo je približne 120 kg ušetreného papiera len pri tomto potvrdení.

V roku 2015 sa nám opäť podarilo udržať si pozíciu oprávnenej organizácie s najvyšším počtom klientov na trhu. Tento rok sme plnili povinnosti pre viac ako 4 300 klientov, čo predstavuje trhový podiel 58 % v rámci klientov všetkých oprávnených organizácií.

 

08.03.2016

Ďalšie články