Hlásenie o plnení záväzných limitov podané

Spoločnosť NATUR-PACK, a.s. v zmysle § 8 ods. 2 zákona č. 529/2002 Z.z. o obaloch predložila v zákonnej lehote (13. 2. 2008) Ministerstvu životného prostredia SR Hlásenie o obaloch a o plnení záväzných limitov zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov podľa § 10 ods. 2) a ods. 3) zákona o obaloch za členov kolektívneho systému NATURPACK za kalendárny rok 2007.

Každému členovi systému NATURPACK sme zároveň poštou zaslali informáciu o tom, že hlásenie bolo na Ministerstvo životného prostredia SR podané v zákonnej lehote. Taktiež sme každému členovi zaslali potvrdenie o splnení záväzných limitov zhodnotenia a recyklácie odpadov z obalov. K uvedenému potvrdeniu sme každému členovi systému NATURPACK pripojili tabuľku s jeho sumárnou ročnou evidenciou o obaloch za rok 2007.

 

13.2.2008

 

 

Ďalšie články