Informovanie dotknutých osôb podľa § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

 

Informovanie dotknutých osôb podľa § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov si môžete stiahnut vo formáte PDF po klinkutí SEM.

Ďalšie články