ISO pre obaly a životné prostredie

V januári 2013 boli publikované  nové medzinárodné normy ISO pre obaly a životné prostredie. Uplatňuje sa v nich metodika vyvinutá na európskej úrovni s cieľom zabezpečiť celosvetový harmonizovaný prístup k optimalizácii, opätovnému použitiu, recyklácii materiálov, energetického využitia a kompostovania obalov.

ISO 18600 séria sa skladá z nasledujúcich noriem:

  • ISO 18601:2013, Obaly a životné prostredie - Všeobecné požiadavky na používanie ISO noriem v oblasti obalov a životného prostredia
  • ISO 18602:2013, Obaly a životné prostredie - Optimalizácia obalového systému
  • ISO 18603:2013, Obaly a životné prostredie - Opakované použitie
  • ISO 18604:2013, Obaly a životné prostredie - Recyklácia materiálu
  • ISO 18605:2013, Obaly a životné prostredie - Energetické využitie
  • ISO 18606:2013, Obaly a životné prostredie - Organická recyklácia

Začal proces  na prijatie týchto ISO noriem ako zdvojených noriem CEN  (European Committee for Standardization), aby sa plne využila ich výhoda celosvetového prístupu, ktorý poskytujú, keďže sa jedná o prepojenie obalov a životného prostredia.

Nový pracovný materiál "Označovanie pre identifikáciu materiálu" bol tiež prezentovaný ISO pracovnou skupinou a jeho výsledkom by mala byť ISO Technická správa o označovaní a identifikácii materiálu.

Zdroj: EUROPEN

26.4.2013