NATUR-PACK ako hlavný partner projektu Zelená škola

Čo je Zelená škola?

Zelená škola je označovaná ako najväčší celosvetový program Eco-school na svete. Ide o medzinárodný projekt s dlhodobým pôsobením na deti školského veku. Obsahuje šesť tematických okruhov, z čoho jeden je venovaný ODPADOM. V úvode si škola vyberie okruh a podstúpi audit v danej téme. Následne má dva roky na zlepšovanie sa. Cieľom je aktívne zapájať žiakov a komunitu do riešenia problémov. Aktuálne je do programu zapojených viac ako 13 miliónov študentov, viac ako 1 milión učiteľov reprezentujúcich 58 krajín sveta. Na Slovensku je zapojených viac ako 50 tisíc žiakov a 6 tisíc učiteľov.

 

NATUR-PACK na certifikácií

Od septembra sa NATUR-PACK stal hlavným partnerom tohto projektu na Slovensku a aktívne bude pôsobiť v „odpadovej sekcii“.

Slávnostné udeľovanie medzinárodných titulov Zelená škola sa uskutočnilo 9.októbra v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava v Bratislave a zúčastnilo sa vyše 400 hostí. Titulom Zelená škola sa môže pochváliť 82 škôl z celého Slovenska. Certifikát získali predovšetkým za zníženie vplyvu školy na životné prostredie, za založenie environmentálnej výchovy a zriadenie zaujímavejšej  formy vyučovania.

„Sme veľmi radi, že máme tú možnosť podieľať sa na takom výnimočnom projekte akým je práve projekt Zelená škola, prostredníctvom ktorého môžeme opäť prispieť k environmentálnej výchove žiakov.“ hovorí riaditeľ spoločnosti NATUR-PACK Michal Sebíň.

Školy zapojené do programu robia mnohé netradičné a zaujímavé aktivity. Cirkevná základná škola v Šuranoch zaviedla nový predmet, ekomatematiku, na ktorej počítajú environmentálne príklady. Na Základnej škole Kudlovská v Humennom sa podarilo celej škole znížiť množstvo komunálneho odpadu o 50%. Zvládli to vďaka minimalizácii, separovaniu a vzdelávaniu. Keď žiakov tieto aktivity bavia, zobudia pani učiteľku hoci aj o polnoci, aby niečo naplánovali, ako to robia žiaci na Základnej škole v Nitrianskom Pravne.

V tomto školskom roku sa na Slovensku registrovalo 284 škôl. „Ekoprogram“ Zelená škola získal uznanie aj od Environmentálneho programu OSN (UNEP) a na Slovensku prebieha pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR. Koordináciu programu zabezpečuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica.

 


 

16.10.2014

Ďalšie články