NATUR-PACK, INCIEN a ECOREC spoločne analyzovali zmesový odpad v Pezinku

Úroveň triedenia a recyklácie komunálnych odpadov na Slovensku je dlhodobou slabou stránkou. Aj z tohto dôvodu sme sa rozhodli spoločne s našimi priateľmi a spolupracovnými z Inštitútu pre cirkulárnu ekonomiku (INCIEN) a zo spoločnosti ECOREC, zúčastniť sa analýzy  2-tonovej vzorky zmesového komunálneho odpadu v meste Pezinok. Analýza sa uskutočnila dňa 10.10.2017.

Odborným garantom podujatia je INCIEN, podujatie prebehlo v priestoroch spoločnosti ECOREC, ktorá sa svojou činnosťou zameriavam na spracovávanie odpadov na odpadové palivá. Tím NATUR-PACK zastupovalo 20 zamestnancov, ktorých čakala namáhavá práca v podobe vytrieďovania jednotlivých frakcií komunálneho odpadu.

O tom aké sú výsledky tejto analýzy odpadov sa už čoskoro dozviete vďaka názorovému portálu Čierna labuť, ktorý odvysiela záznam z analýzy na rádiu FM, ako aj vo forme online reportáže.

O výsledky analýzy sa podelíme aj na našich sociálnych sieťach FacebookLinkedIN a YouTube. :-)

Tím NATUR-PACK, INCIEN a ECOREC a redaktorka portálu ČIERNA LABUŤ pred analýzou odpadov.

Rozdeľovanie vytriedených odpadov a príprava na váženie.

10.10.2017

Ďalšie články