Novela zákona o odpadoch nie je len o plastových taškách!

Dňa 23.3.2017 rokovanie NR SR na svojej 14. schôdzi schválilo novelu zákona o odpadoch hlasmi 123 poslancov. Hlavnou myšlienkou schválenej novely je spoplatnenie ľahkých plastových tašiek pri nákupoch s účinnosťou od 1. januára 2018. Predajcovia ich jednak budú musieť spoplatniť a taktiež alternatívne poskytovať iné druhy tašiek alebo tašiek určených na opakované použitie.

„Novela zákona má jediný ciel - znížiť spotrebu, a tým i produkciu ľahkých plastových tašiek. Jednoduchým spôsobom – spoplatnením. Ľahká plastová taška sa totiž stala symbolom nezmyselnej záťaže životného prostredia. Veľmi rýchlo sa z nej stane odpad. Zákazníkovi často slúžia menej ako hodinu. Kým prenesie nákup z obchodu domov. No životné prostredie sa s každou jednou vyrovnáva desiatky rokov. Zrátané a podčiarknuté, plastové tašky zdarma sú luxus, ktorý si už ďalej nemôžeme dovoliť,“ vyhlásil pred časom minister životného prostredia László Sólymos.

Plastové tašky sa stávajú odpadom pomerne rýchlo a ich výskyt v životnom prostredí rastie. Ľahké plastové tašky, ktoré predstavujú väčšinu celkového množstva plastových tašiek spotrebúvaných v EÚ, sa opätovne nepoužívajú. Rýchlejšie sa tak stávajú odpadom. Podľa údajov Európskej komisie spotrebuje bežný Slovák ročne zhruba 466 plastových (tzv. igelitových) tašiek. K zníženiu spotreby igelitových tašiek Slovensko zaväzuje európska smernica.

Novela zákona tiež zavádza nové definície ako plast, plastové tašky, ľahké plastové tašky, veľmi ľahké plastové tašky a oxo-degradovateľné plastové tašky. Obchodníci tiež budú musieť pri predaji výrobkov spotrebiteľovi ponúkať aj iné druhy tašiek, alebo tašky na opakované použitie.

Ďalšími oblasťami, ktorými sa novela zákona zaoberá sú:

 

  • 1. povinné zavedenie triedeného zberu viacvrstvových kombinovaných materiálov (nápojové kartóny) v obciach,

    2. úprava podmienok zmluvných vzťahov medzi organizáciami zodpovednosti výrobcov (OZV) a výrobcom,

    3. ukončenie ohlasovacích povinností vyplývajúcich z povinností voči dnes už zrušenému Recyklačnému fondu,

    4. úprava povinností výrobcov a distribútorov pneumatík,

    5. možnosti zberu pneumatík v zberných dvoroch a iné.

Účinnosť novely ( s výnimkou plastových tašiek) je od 1. mája 2017.

Vzhľadom na vyššie uvedené legislatívne úpravy bude OZV NATUR-PACK musieť pristúpiť k úpravám zmluvných vzťahov s mnohými svojimi partnermi a klientmi.

30.3.2017

Ďalšie články