O EKOvýchovnom programe na TA3

Nezisková organizácia DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie a oprávnená organizácia NATUR-PACK, a.s. spojili svoje sily a pre deti z materských škôl pripravili v školskom roku 2012/13 nový program s názvom „Triedime odpady s NATUR-PACK-om“.

Projekt je pokračovaním spolupráce, ktorá sa rozbehla v predchádzajúcom školskom roku, v ktorom sa sústredila na žiakov základných škôl.

O EKOvýchovnom programe pre najmenších, ako aj o ďalších spoločných aktivitách informovali Jana Menkynová z DAPHNE a riaditeľ NATUR – PACK, a.s. Michal Sebíň v relácii „Hostia v štúdiu“ na TA3. 

26.10.2012

Ďalšie články