On-line diskusia o nakladaní s odpadom v EÚ

4. júna otvoria Európska komisia on-line diskusiu na tému procesu revízie hlavných cieľov Európskej únie stanovených v rámcovej smernici o odpade, smernici o obaloch a odpadoch z obalov a smernici o skládkach odpadov. Diskusia potrvá do 10. septembra 2013 a zapojiť do nej sa môže odborná aj široká verejnosť, organizácie aj verejné orgány. Projekt je zameraný na identifikáciu problémov a navrhovanie možných riešení.

Pre diskusiu bol vytvorený dotazník s dvoma okruhmi otázok: jeden pre európskych občanov a druhý pre všetky ostatné zúčastnené strany.

Dotazník sa skladá z nasledovných častí:

  • Osobné údaje
  • Konzultácie pre európskych občanov
  • Rámcová smernica o odpadoch
  • Smernica o skládkach odpadov
  • Smernica o obaloch a odpadoch z obalov
  • Plán pre Európu efektívne využívajúcu zdroje
  • Ciele, ako nástroj v právnych predpisoch o odpadoch

 

Výsledky diskusie budú zverejnené na jeseň 2013 na stránkach http://www.wastetargetsreview.eu/

 

zdroj: http://ec.europa.eu/

7.6.2013

Ďalšie články