Pripravili sme prekvapenie pre žiakov v Tešedíkove

Na konci školského roka potešil NATUR-PACK žiakov zo základnej školy v Tešedíkove netradičným darčekom. Aby sa im po letných prázdninách ľahšie vracalo do lavíc, pomôžeme im vytvoriť priamo v škole kúsok prírody. Pomocou 10tich makiet stromov si žiaci vyrobia svoj les priamo vo vestibule. Takýmto spôsobom si upevňujú vzťah k prírode, čo pomáha uvedomovať si spoluzodpovednosť za ňu.

Hlavným cieľom projektu, bolo prepojenie čistého prírodného prostredia v interiéri s predchádzaním vzniku čiernych skládok. Keď sa budú deti pohybovať v čistom prostredí s motívom prírody v areály školy, bude im prirodzené vytvárať čisté prostredie aj vo voľnej prírode.

Čierne skládky predstavujú veľký problém vo všetkých slovenských obciach. Ročne sa na ich odstránenie vynakladajú nemalé finančné prostriedky. Nielenže negatívne esteticky pôsobia, ale môžu z nich do prostredia unikať škodlivé či jedovaté látky. Priamo tak ohrozujú jednotlivé zložky životného prostredia a následne aj zdravie miestnych obyvateľov.

pani učiteľka Mgr. Irena Molnárová s triedou

7.7.2014

Ďalšie články