Reakcia spoločnosti NATUR-PACK k vyjadreniu MŽP SR

NATUR-PACK, a. s., sa dôrazne ohradzuje proti zavádzajúcim a lživým informáciám Ministerstva životného prostredia SR, uverejneným v tlačovej správe k článku v týždenníku Trend pod názvom „Odpad smrdí od hlavy“, ktorými ministerstvo podsúva verejnosti vymyslené argumenty o spoločnosti NATUR-PACK, a. s.

Fakt, že na viaceré časti zákona má spoločnosť NATUR-PACK, a. s., rovnaký názor ako Európska komisia, Protimonopolný úrad SR a  pán prezident Kiska, nemôže byť pre ministerstvo dôvodom na podsúvanie nepravdivých informácií verejnosti o našich názoroch na zákon. Naše stanovisko je pre všetkých verejne dostupné na portáli právnych predpisov Ministerstva spravodlivosti SR!

Javí sa nám zarážajúce, že Ministerstvu životného prostredia SR robí problém akceptovať stanoviská uvedených autorít a namiesto toho publikuje lživé správy o našej spoločnosti.

NATUR-PACK, a. s., žiada MŽP SR, aby sa zdržalo akýchkoľvek účelových a  nepravdivých informácií súvisiacich so spoločnosťou NATUR-PACK, a. s.

V. Šinák

Predseda predstavenstva NATUR-PACK, a. s.

21. 4. 2015

Ďalšie články