Seminár o obaloch a konzultačný deň prvýkrát v Prahe

V rámci sprístupňovania služieb spoločnosti NATUR-PACK, a.s. na medzinárodnej úrovni, bol 29.mája 2013 zorganizovaný prvýkrát seminár v Českej republike.

Hlavným zámerom semináru v Prahe, bolo predstaviť spoločnosť NATUR-PACK, a.s. a priblížiť klientom slovenskú odpadovú a najmä obalovú legislatívu. V prezentácii boli tiež zvýraznené rozdiely v danej oblasti legislatívy na Slovensku a v Čechách.

Na záver prvej časti zástupcovia  spoločnosti Reclay Group predstavili možnosť zastrešenia plnenia obalových povinností pre vývozcov z ČR  v krajinách EÚ.

V druhej časti stretnutia prebehli okrem spoločnej diskusie aj individuálne stretnutia so zástupcami obchodného aj environmentálneho oddelenia, kde bol priestor na osobné konzultácie.

Toto podujatie nebolo určite posledné a v budúcnosti máme v pláne zabezpečiť osobný kontakt  aj pre firmy z ČR či už prostredníctvom ďalších seminárov, konzultačných dní alebo kontaktných bodov v ČR.

Všetkým návštevníkom ďakujeme za účasť a spätnú väzbu.

 

30.5.2013

Ďalšie články