V roku 2012 sa začalo s vyučovaním o odpadoch aj u predškolákov

V uplynulom roku 2012 NATUR-PACK spolupracoval s viacerými neziskovými organizáciami. S inštitútom aplikovanej ekológie Daphne sme vytvorili program, o ktorom sme Vás informovali už dávnejšie.

Vyučovanie zamerané na osud odpadkov určený pre základné školy pod názvom „Kam putujú naše odpady s NATUR-PACK-om?“ pokračuje už druhým školským rokom. V roku 2012 sa ho zúčastnilo 1043 žiakov z 13tich škôl. Pilotného programu pre predškolákov s názvom „Triedime odpady s NATUR-PACK-om“ sa v priebehu roku 2012 zúčastnilo až 443 detí zo 14tich materských škôl.

Uvádzané programy sú obľúbené nielen pre ich cenové zvýhodnenie, ale hlavne vďaka odborne vyškolenému tímu lektorov, ktorí zaujmú každé dieťa. Nový, interaktívny prístup k učeniu, mení vyučovaciu hodinu na hru. Deti si tak odnášajú množstvo, či už nových, alebo upevnených vedomostí. Ich využívanie v praktickom živote vedie k návykom, ktoré sú nie len štandardom, ale nevyhnutnosťou pri zvyšovaní kvality životného prostredia. Práve dlhodobé a systematické projekty v oblasti osvety triedenia a recyklácie prostredníctvom rozširovania a nabaľovania vedomostí zabezpečia dlhodobý efekt výučby. Preto sa NATUR-PAK rozhodol podporovať vzdelanie detí v tejto oblasti aj v roku 2013.

10.1.2013

Ďalšie články