V roku 2012 sa začalo s vyučovaním o odpadoch aj u predškolákov

V uplynulom roku 2012 NATUR-PACK spolupracoval s viacerými neziskovými organizáciami. S inštitútom