Váš názor nás zaujíma

NATUR-PACK, a.s. priniesol v roku 2013 viacero noviniek. Stále však vidíme priestor pre zlepšovanie sa. Preto sme sa rozhodli pre ďalšiu formu komunikácie a to prostredníctvom dotazníka v ktorom môžete vyjadriť svoj návrh, komentár, kritiku a záujem o jednotlivé služby.

Cieľom dotazníka je získať spätnú väzbu od Vás, klientov, a nasmerovať rozširovanie ponúkaných služieb prioritne na oblasť, ktorá  Vás zaujíma.

Pre jednoduchosť vypĺňania sme vytvorili internetovú verziu dotazníka. Nájdete ho aj na poslednej stránke jesenného vydania NATUR-PACK news.

Hlavné témy aktuálnych news sú:

  • Aktuálne k POH
  • Zmena organizácie štruktúry štátnej správy
  • Vláda schválila koncepciu nového zákona o odpadoch
  • Kontroly v odpadovom hospodárstve
  • Program prevencie – aktualizácia a novinky
  • Eko knižka – výzva pre šikovných pedagógov
  • Druhý ročník Olompiády odštartoval v ZOO
  • Anketa pre klientov NATUR-PACK, a.s.

 

Aktuálne aj staršie vydania nájdete na http://www.naturpack.sk/o-spolocnosti/natur-pack-news/

 

Pre celé vydanie news klikni na obrázok >

8.10.2013

Ďalšie články