Hlásenie o plnení záväzných limitov podané

Spoločnosť NATUR-PACK, a.s. v zmysle § 8 ods. 2 písm. a) zákona č. 119/2010 Z.z. o obaloch predložila v zákonnej lehote (29. 2. 2012) Ministerstvu životného prostredia SR Hlásenie o obaloch a o plnení záväzných limitov zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov podľa § 10 zákona o obaloch za klientov oprávnenej organizácie NATURPACK za kalendárny rok 2011.


Každému členovi systému NATURPACK sme zároveň poštou zaslali potvrdenie o splnení záväzných limitov zhodnotenia a recyklácie odpadov z obalov spolu so sumárnou evidenciou o obaloch za rok 2011.

8.3.2012

Ďalšie články