Triedený alebo separovaný zber? Alebo recyklácia? Ako je to správne?

V každodennom živote sa čoraz častejšie hovorí o triedení a recyklácii odpadov. Táto téma začína byť in. Často sa však s týmito pojmami narába nesprávne.

Skúsme sa teda na ne pozrieť bližšie.

OZV NATUR-PACK vo svojej komunikácii používa termín triedenie odpadov. S týmto termínom sa narába aj v príslušnej legislatíve, kde hlavným zákonom je zákon o odpadoch. Termín separovaný zber a separovanie odpadov je gramaticky v poriadku. Napriek tomu odporúčame používať v komunikácii na túto tému slovo triedenie.

V médiách sa však tento termín veľmi často zamieňa s termínom recyklácia. A to už je pomerne zásadná nepresnosť. Triedenie odpadov je tá časť procesu, ktorou priamo ovplyvňujeme úroveň recyklácie. Recyklácia je cieľom triedenia odpadov, je to už samotné spracovanie vytriedených odpadov, ktoré realizujú špecializované recyklačné centrá (tzv. recyklátori).

Napríklad PET fľaše získané z triedeného zberu plastov sa na Slovensku recyklujú v podniku General Plastic v Kolárove. Sklo získané z triedeného zberu skla sa recykluje v podniku Vetropack Nemšová.

Triedenie odpadov a ich následná recyklácia sa v posledných rokoch dostávajú do popredia vzhľadom na obrovské problémy, ktoré viaceré druhy odpadov spôsobujú životnému prostrediu. Najviac sa hovorí o plastoch, ktoré sa hromadia v riekach, moriach i lesoch a v ekosystémoch spôsobujú obrovské škody.

V súvislosti s pojmami triedenie odpadu a recyklácia odpadov je potrebné čoraz viac upozorňovať na aspekt predchádzania vzniku odpadov. Aj táto téma teraz vo verejnosti rezonuje a slovenská i európska legislatíva, ako aj výrobcovia sa pripravujú na plošné obmedzovanie jednorazových plastov. Okrem toho sa intenzívne hľadajú také druhy materiálov, ktorých vlastnosti umožnia buď rýchly rozklad, alebo bezproblémovú recykláciu.

Verme, že popularita tém triedenia a recyklácie odpadov bude narastať a spoločne s tým sa podarí zvrátiť nepriaznivý dopad človeka na životné prostredie. Zodpovedným prístupom k odpadom vrátane ich dôkladného triedenia všetci prispievame k ochrane životného prostredia.

Autor blogu: Mgr. Marek Brinzík, PR riaditeľ, OZV NATUR-PACK

Dátum zverejnenia: 1.9.2019