Rozšírená zodpovednosť výrobcov

Čo je to rozšírená zodpovednosť výrobcov (RZV)?

Je to súhrn povinností výrobcu, vzťahujúcich sa na výrobok počas všetkých fáz jeho životného cyklu, ktorých cieľom je predchádzanie vzniku odpadu z daného výrobku a zvýšenie možností recyklácie alebo opätovného použitia.

Rozšírená zodpovednosť výrobcov sa uplatňuje na obaly, neobalové výrobky, batérie a akumulátory, elektrozariadenia, pneumatiky a vozidlá.

Naši klienti

agrofarma Alaska Alfopa Agro CS Slovakia
bramac Izi Breno Bucina
Budis Cornico Drotex
Enics Factor Finance Freya
Gasfamilia Pekaren Gros Haldy Hamaviss gel
Happy foto Imuna
Jaz Kimbex
Krpa Slovakia Limo Lubovnianka
Movino Mineralne vody Milkagro
Oliva Import Podravka Prelika ProAgua
Projekt Market Regina import Riso Ryba
Sabi Tauris