Dotazník

Ak ste spoločnosť, ktorá:

  • balí alebo plní výrobky do obalov,
  • dováža na Slovensko výrobky/tovar zabalený v obale,
  • vyrába, prípadne dováža a následne predáva prázdne obaly priamo spotrebiteľovi, alebo
  • ak si objednáva zabalenie výrobku, ktorý uvádza na trh pod svojou obchodnou značkou,

tak ste považovaný za tzv. výrobcu obalov, aj keď žiadny obal nevyrábate.

Ak si chcete overiť, či sa Vás týkajú zákonné povinnosti tzv. výrobcu obalov kliknite si na náš interaktívny dotazník.

Dotazník - Som výrobca obalov?

Dovážam zo zahraničia výrobky/komponenty/suroviny do výroby, ktoré sú balené v obalových materiáloch? *