Aj na CINTORÍNOCH vzniká množstvo odpadov. BRATISLAVA na vybraných začala TRIEDIŤ

Blížia sa dušičky, sviatočné obdobie, počas ktorého sa na cintorínoch vytvorí takmer 80 % celoročnej produkcie odpadov. Na celoslovenskej úrovni sa bavíme o mnohých tisíckach ton, pravdepodobne o desiatkach tisícok.

Len v Bratislave je to podľa informácií od organizácie MARIANUM – pohrebníctvo mesta Bratislavy, približne 1600 ton z ročnej produkcie 2000 ton. To už sú množstvá, pri ktorých má zmysel zamyslieť sa nad tým, čo na cintoríny prinášame a čo sa s danými vecami stane v momente, keď doslúžia.

Organizácie MARIANUM, OLO, CEEV ŽIVICA a naša OZV NATUR-PACK spojili sily v pilotnom projekte triedenia odpadov na vybraných cintorínoch v hlavnom meste. V Bratislave sa už triedi odpad na troch veľkých cintorínoch. Stojiská na nich ponúkajú širokú paletu možností triedenia, od záhradného bioodpadu, cez obaly od voskových sviečok, elektrické sviečky, papier, sklo, plasty a nechýba ani kompostér či samostatný zber vencov.

Na troch cintorínoch v hlavnom meste sú zriadené kontajnerové stojiská na triedenie cintorínskeho odpadu.

Cieľom spoločnej vzdelávacej aktivity je prispieť k lepšiemu triedeniu odpadov na tých cintorínoch, kde sa v Bratislave už triedi (Vrakuňa, Petržalka, Prievoz), a osvetou prispieť aj k predchádzaniu vzniku zbytočných a neraz ťažko recyklovateľných druhov odpadov, ktoré sa na cintoríny nosia veľmi bežne. V období tohtoročných dušičiek sa dočasne triedi aj na cintoríne v bratislavskom Krematóriu a v Podunajských Biskupiciach.

Ukážka dočasného kontajnerového stojiska na triedenie odpadu v MČ Bratislava Podujanské Biskupice.

V rámci projektu sme vytvorili aj prvú verziu online príručky „Triedenie odpadov na vybraných bratislavských cintorínoch“ (na stiahnutie TU).

Sme presvedčení, že každou jednou oblasťou, do ktorej sa pridá aspekt triedenia a predchádzania vzniku odpadov, prispievame k celoslovenskému cieľu zlepšovania úrovne triedenia a recyklácie odpadov.

PRÍRUČKA O TRIEDENÍ ODPADOV NA CINTORÍNOCH