Webináre NATUR-PACKu

Tím  NATUR-PACK pre partnerské samosprávy, školy a ďalšie subjekty bude priebežne pripravovať populárno-náučné webináre o triedení a recyklácii odpadov. Viesť ich budú skúsení lektori, s ktorými na ekovýchove spolupracujeme už dlhé roky a verejnosť, žiaci i pedagógovia ich poznajú z rôznych zážitkových programov, ktoré sme uskutočnili v minulosti (lektorky z organizácie DAPHNE, Deti čistej Zeme, Odvážene - bezobalový obchod v Prešove, ako aj  lektor Andy Popovič).

Webináre sú určené pre pedagógov v partnerských samosprávach OZV NATUR-PACK a sú bezplatné. Ich aktuálny zoznam nájdete TU.  Počet účastníkov na každý webinár je limitovaný a po naplnení maximálneho počtu účastníkov sa registrácia uzavrie.

Webináre uskutočňujeme v spolupráci s OZV SEWA: https://www.sewa.sk/kampane-a-projekty/ 

REGISTRÁCIA NA AKTUÁLNE PROGRAMY:

 

REGISTRÁCIA na Webinár pre učiteľov na motívy knihy „Napínavé dobrodružstvá Toly, Poly a Emila“ (DAPHNE):

Od mája 2021 sme začali realizovať nový programom podporujúcim vzťah detí k ochrane životného prostredia z dielne inštitútu aplikovanej ekológie DAPHNE. Vstup do registrácie nájdete po kliknutí na nasledovný link:

https://www.naturpack.sk/sluzby/verejnost/vzdelavanie/webinare-natur-packu/webinar-k-ekovychovnemu-programu-daphne-napinave-dobrodruzstva-toly-poly-a-emila/

----------

REGISTRÁCIA na Webináre pre pedagógov so vzdelávacím portálom Garbage Gobblers:

Prvé kolo webinárov sme venovali práci s portálom www.garbagegobblers.sk v marci 2021. Vzdelávací portál netradičnou formou vedie deti a ich rodičov k predchádzaniu vzniku, správnemu triedeniu a recyklácii odpadov. Portál získal koncom roka 2020 prestížne ocenenie Zlatý Mravec v kategórii environmentálna výchova. Ďalšie kolá webinárov sme zrealizovali v apríli, v máji a v júni a keďže sa stretli s veľmi pozitívnym ohlasom, pokračujeme sme s nimi aj od októbra 2021. Vstup do registrácie nájdete po kliknutí na nasledovný link:

https://www.naturpack.sk/sluzby/verejnost/vzdelavanie/webinare-natur-packu/webinar-pre-pedagogov-so-vzdelavacim-portalom-garbage-gobblers/