Webináre NATUR-PACKu

Tím OZV NATUR-PACK každoročne pripravuje rozmanité vzdelávacie aktivity pre laickú i odbornú verejnosť vrátane prednášok, seminárov a webinárov.

Nižšie nájdete REGISTRAČNÝ FORMULÁR  na najbližšie podujatie.

Na blížiacom sa  seminári "Triedenie odpadu v praxi - pravidlá, chyby a zaujímavosti", ktorý pripravujeme v spolupráci s EKOPREDAJŇOU ZERO TOXIC (https://www.zerotoxic.sk/) v stručnosti vysvetlíme, ako funguje triedený zber komunálnych odpadov na Slovensku a prečo je pre obyvateľov bezplatný. Následne sa pustíme do ukážky správneho triedenia papiera, plastov, skla, elektroodpadov a batérií. Seminár bude interaktívny a účastníci sa budú môcť pýtať našich lektorov na všetko, čo ich v tejto oblasti zaujíma.

O mieste konania seminára Vás budeme včas informovať, miesto vyberieme na základe počtu prihlásených účastníkov. Účasť na seminári je bezplatná. Nevyhnutná je však registrácia na podujatie.