Trenčín

Kontakty pre klientov:

Mgr. Mária Kňážková
Key account manager
Mobil: +421-905-333 379
Tel, fax: +421-32 640 00 77
E-Mail: knazkova@naturpack.sk

Kontakty pre výrobcov EEZ a BaA:

Štefan Červenka
manažér pre EEZ a BaA
Mobil: +421 905 777 067
E-Mail: cervenka@naturpack.sk

NATUR-PACK, a.s. 
Švermova 23
911 01 Trenčín
SLOVAKIA


IČO: 35 979 798
DIČ: 2022130374
IČ DPH: SK2022130374


GPS: 48°54'03.5"N 18°03'02.0"E