Ako zvažuje Nemecko riešiť ekomoduláciu?

O téme ekomodulácie cien sme už čo to písali, a písať budeme čím ďalej viac. Aktuálne sú v hre všetky možnosti, ako ekomoduláciu zapracovať do Slovenskej legislatívy.

Pre širší obzor sa NATUR-PACK rozhodol osloviť odpadárov zo štátov Európskej únie. Položili sme im aj otázku, ako sa bude riešiť téma ekomodulácie v ich krajine. Z prieskumu vyplynulo, že prevažná časť respondentov nevedela odpovedať. Rovnako, ako na Slovensku, stále neprijali na úrovni ministerstva žiadne rozhodnutie.

Zaujal nás pohľad Joachima Quodena z Asociácie rozšírenej zodpovednosti výrobcov (EXPRA) v Nemecku. „V rámci konkurenčných Organizácií zodpovednosti výrobcov (OZV) je zavedenie ekomodulácie takmer nemožné.“ uvádza. Všetkých 11 OZV pre obaly v Nemecku, požiadalo o zriadenie špeciálneho fondu, ktorý bude dotovaný formou príspevku od OZV. Príspevok bude slúžiť na akési odmeňovanie recyklovateľných obalov.

Tento systém poskytuje spravodlivé rozdelenie povinností aj odmien. Momentálne je, podľa Informačného systému odpadového hospodárstva, na Slovensku registrovaných 10 OZV. Vytvorenie jednotného systému ekomodulačných poplatkov formou externého fondu, by stálo minimálne za zváženie.

RNDr. Ľubica Vargová