Ekomodulácia poplatkov čoskoro vstúpi do platnosti

K efektívnemu obehovému hospodárstvu má prispieť aj zavedenie ekomodulácie poplatkov za výrobky a obaly uvedené na trh po zohľadnení ich trvanlivosti, opraviteľnosti, opätovnej použiteľnosti, recyklovateľnosti či prítomnosti nebezpečných látok vo vyhradených výrobkoch. Uhrádzať ich budú podnikatelia, ktorí sú zákonom o odpadoch vnímaní ako tzv. výrobcovia. Rozšírená zodpovednosť výrobcov tak dosiahne nový rozmer.

Koho sa úprava poplatkov týka?

Každého výrobcu, predajcu, dovozcu, prepravcu..., ktorý na trh uvádza obaly alebo výrobky, ktoré spadajú pod rozšírenú zodpovednosť výrobcov.

Odkedy by mala vstúpiť do platnosti?

Povinnosť pre OZV upraviť finančné príspevky od zastúpených výrobcov po zohľadnení trvanlivosti, opraviteľnosti, opätovnej použiteľnosti, recyklovateľnosti vyhradených výrobkov a po zohľadnení prítomnosti nebezpečných látok vo vyhradených výrobkoch je zákonom o odpadoch stanovená do 31. decembra 2022.

Téme ekomodulácia sa venuje NATUR-PACK intenzívne a dlhodobo.

Exkluzívne pre klientov NATUR-PACK sme na tému ekomodulácia pripravili:

Webinár Obaly a udržateľnosť s profesorom Vladimírom Kočím, dekanom Fakulty technológie ochrany prostredia na Vysokej škole chemicko-technologickej v Prahe. Pán profesor sa venuje rozvoju ekologicky ohľaduplného priemyslu, energetiky a hospodárenia. Je odborníkom na metódu posudzovania životného cyklu. Webinár sa uskutočnil 30.6.2022.

V prípade záujmu si môžete webinár pozrieť zo záznamu. Odkaz nájdete po prihlásení sa do členskej zóny v časti Pre členov – Klienti.

Obsah webináru

  • Marketing a komunikácia so zákazníkom, greenwashing
  • Dobrovoľné nástroje environmentálneho managementu
  • LCA, ESG
  • Výpočet uhlíkovej stopy
  • Ako sa pozerať na obaly?
  • Envisketch – kalkulačka na výpočet environmentálneho dopadu obalu
  • Zhrnutie

Diskusia OZV NATUR-PACK k téme ekomodulácia

Podnetnú diskusiu troch riaditeľov z NATUR-PACKu a špeciálnej hostky z Inštitútu cirkulárnej ekonomiky (INCIEN) moderoval redaktor z odborného magazínu odpady-portal.sk.

V úvode zrekapitulovala situáciu v odpadovom hospodárstve riaditeľka komoditného oddelenia Mária Bonková. Súčasný stav, priority a smerovanie rozdiskutovali s riaditeľom NATUR-PACKu Michalom Sebíňom a riaditeľkou obchodného oddelenia Máriou Molnárovou. Nový pohľad na problematiku priniesla Petra Csefalvayová, spoluzakladateľka neziskovej organizácie INCIEN, so zameraním na oblasti ako ekodizajn, materiály a technológie.

Prínosným bol aj pohľad redaktora Radovana Potočára, ktorý diskusiu moderoval.

Diskusia bola vysielaná naživo 14. 6. 2022. V prípade záujmu si môžete diskusiu pozrieť zo záznamu. Odkaz nájdete po prihlásení sa do členskej zóny v časti Pre členov – Klienti.

 

O ekomodulácii písali odborníci z NATUR-PACKu aj pre odborný mesačníky Odpady a pre odpady-portal.sk. Prečítajte si niektoré z nich:

Názor. Štát čaká pri zavádzaní ekomodulácie viacero úloh

Ekomodulácia rozšírenú zodpovednosť výrobcov nezachráni

Vplyvy na ekomoduláciu

Ekomodulácia a opakovane použiteľné obaly

Ekomodulácia