Elektroodpady a odpady z batérií a akumulátorov má význam triediť!

Elektroodpady a ani batérie a akumulátory nepatria do prírody ani do zmesového kontajnera, avšak ani do niektorého z farebných kontajnerov na tradičný triedený zber (plasty, kovy, papier, sklo). Je to, žiaľ, na Slovensku ich veľmi častý osud. S naším tímom organizácie NATUR-PACK sa o tom pravidelne presviedčame pri analýzach komunálneho odpadu, ako aj pri nálezoch čiernych skládok v prírode.

V prírode vytvárajú doslova časované bomby a aj ich vyhodenie do zmesového kontajnera na väčšine územia Slovenska predstavuje smutný koniec na niektorej zo skládok odpadov.

Veľká časť elektroodpadov a batérií obsahuje aj nebezpečné látky, ktoré sú nielen hrozbou pre životné prostredie, ale aj pre zdravie človeka.

Zároveň takto nenávratne strácame veľké množstvo cenných a dobre recyklovateľných surovín, ktoré sa z týchto zariadení dajú ešte získať, napríklad plasty, rôzne druhy bežných kovov, ako sú železo, hliník a meď. Z niektorých druhov elektrozariadení sa dajú dokonca získať aj drahé kovy, ako sú striebro, zlato či platina.

Elektroodpady a batérie sa nezbierajú tradičným spôsobom „farebnými“ kontajnermi, ale na tzv. miestach spätného zberu.

V prípade batérií a malých elektrospotrebičov (do 25 cm), sú takýmito miestami spätného zberu predajne elektrozariadení, ktoré ich musia od spotrebiteľov prevziať bezplatne a bez povinnosti zakúpenia nových výrobkov .

Nádoby na batérie a drobný elektroodpad sú tiež umiestnené v rôznych inštitúciách: na poštách, v úradoch, v školách, v administratívnych budovách a dokonca špeciálne kontajnery pre tieto druhy odpadov sú už aj v uliciach našich miest a obcí.

Väčšie spotrebiče (napr. práčka, chladnička, TV prijímač) sa odovzdávajú buď výmenou pri kúpe nového spotrebiča priamo v predajni, alebo bezplatným odovzdaním na zbernom dvore vo vašej obci alebo meste. Pri všetkých alternatívach je zabezpečená ich ďalšia cesta na recykláciu.

Triedením elektroodpadov a batérií chránime primárne zdroje surovín a naše životné prostredie. Viac o triedení odpadov sa dozviete aj na www.triedenieodpadu.sk.

Autor blogu: Štefan Červenka, manažér pre OEEZ a BaA, NATUR-PACK

Doplňujúce informácie:

Na YouTube kanáli NATUR-PACK verejnosti nájdete aj videá o triedení a recyklácii elektroodpadov a odpadov z batérií a akumulátorov. V roku 2021 chystáme na tieto témy ďalšie.

Recyklácia elektroodpadov s Viktorom Vinczem: https://youtu.be/lgWp3Py5VjY

Elektroodpady – seriál Nehádžme všetko do jedného vreca: https://youtu.be/UaqTwpLWJ4g

Batérie – seriál Nehádžme všetko do jedného vreca: https://youtu.be/a-Xg5d9a70E