Kto, ak nie my?

Littering predstavuje vážnejší problém, ako si pripúšťame. Odpad sa vplyvom poveternostných podmienok rozkladá v prírode. Jeho časti, alebo výluhy sa dostávajú do pôdy, podzemných aj povrchových vôd. Jazerá, rieky, moria a oceány - všade tam sa odpad, aj zo Slovenska, dostáva. A to preto, že sme leniví, nedôslední, ľahostajní.

Poďme byť lepší, príkladní a hrdí na naše krásne Slovensko. Upracme si pod nohami.

 

Pozrite sa, čo sme našli pri čistení pláže v Talianskom Rimini

Mesto Rimini sme navštívili v novembri 2022. Pláž, na ktorej sme zbierali odpadky, je prezývaná aj Slnečná riviéra. Ide o piesočnú pláž dlhú cca 15 km. Za 5 minút, sme nahrubo vyčistili 15 metrov pláže. 

Najčastejšími odpadmi boli pozostatky z rybárskej činnosti. Častými boli pozostatky z výstroja na plávanie a potápanie. 

V roku 2018 navštívilo Rimini 15,9 miliónov turistov, čo z neho urobilo šieste najnavštevovanejšie miesto v Taliansku.

Od 1. januára 2023 sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov osobitných výrobkov z plastu. Ide o špecifickú skupinu výrobcov a povinnosti, ktoré priniesla Smernica SUP.

Vo všeobecnosti ide o jednorazové plastové nádoby na potraviny predávané spolu s potravinou na okamžité skonzumovanie, plastové balenia a vrecúška z pružného materiálu obsahujúce potraviny na priamu konzumáciu, nápojové obaly do 3 litrov a jednorazové poháre na nápoje vrátene ich uzáverov a viečok a o ľahké plastové tašky, teda tašky s hrúbkou steny od 15 do 50 mikrometrov.

Výrobcovi uvedených jednorazových výrobkov z plastu sa ukladá povinnosť znášať náklady:

na opatrenia na zvyšovanie informovanosti o svojich výrobkoch uvádzaných na trh Slovenskej republiky,
spojené so zberom, prepravou, zhodnotením, recykláciou, spracovaním a zneškodnením odpadu z výrobkov,
spojené s vyčistením prostredia znečisteného odpadom z týchto výrobkov, ktoré neboli vhodené do miestnych systémov zberu odpadu. 


Rozsah uvedenej informovanosti je nad rámec bežného informovania o nakladaní s odpadom, ktoré vyplýva z rozšírenej zodpovednosti výrobcov obalov a výrobcov neobalových výrobkov.