Medvede vs. odpadové kontajnery. NATUR-PACK opäť potvrdil pozíciu lídra.

Dňa 15.7.2021 boli organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) oslovené Slovenskou inšpekciou životného prostredia SR (SIŽP) s požiadavkou o súčinnosť pri riešení problémov s výskytom medveďa hnedého v odpadových kontajneroch.

OZV boli oslovené preto, že časť problémových výskytov medveďa hnedého sa týka aj kontajnerov na triedený zber. A sú to práve OZV ktoré nielen v plnej miere financujú triedený zber v obciach a mestách, ale podieľajú sa aj na edukácii verejnosti.

Po prvom prečítaní listu SIŽP som zostal prekvapený, možno aj zaskočený, takáto súvislosť mi naozaj nenapadla. A pritom je to presne tak. V obciach o ktoré sa staráme, máme spoluzodpovednosť aj za edukáciu verejnosti. Ak teda medvede lákajú k ľudským obydliam aj kontajnery na triedený zber, musíme v tejto veci konať aj my.

V NATUR-PACKu sme zvyknutí riešiť aj veci, do ktorých sa ostatným OZV nechce. Ani teraz sme nečakali. Lídri konajú, ostatní potom už len reagujú. A udialo sa presne to čo sme predpokladali. Jediná OZV, ktorá sa inšpekcii bezodkladne ohlásila a ponúkla súčinnosť ihneď po výzve sme boli my.

Situácia sa zmenila až po zmenila našich prvých živých vstupoch na sociálnych sieťach, po ktorých zareagovala podľa našich informácií jediná OZV. Pre upresnenie prvé spoločné podujatie v teréne, priamo v problémových lokalitách sme uskutočnili 23. – 24.8. 2021, teda mesiac po požiadavke SIŽP. Je to smutné zistenie, nakoľko táto problematika si vyžaduje synergiu, a je potrebné aby sa jej venovalo čo najviac odborníkov a organizácií. Doplním, že na Slovensku je 360 samospráv, ktoré spadajú pod režim prevencie pred výskytom medveďa hnedého, z toho NATUR-PACK sa stará o 83. Ďalšie majú na starosti niektoré zo zvyšných OZV.

Že je to téma neľahká, komplikovaná a náročná nám bolo jasné od začiatku. Verejná mienka je jednoznačne naklonená proti medveďovi. Členovia Zásahového tímu pre medveďa hnedého sa nám a zástupcom SIŽP však intenzívne venovali dva dni, počas ktorých nám vysvetlili všetky podstatné súvislosti a možné riešenia problémov. Výsledkom našej dvojdňovej návštevy v Tatrách a v Jasenskej doline je materiál pre dve výpravné reportáže na náš YouTube kanál NATUR-PACK verejnosti.

Prvú YouTube reportáž sme zverejnili 14.9.2021 a stretla sa s mimoriadnym ohlasom. Jej posolstvo sme podporili aj participáciou na reportáži s portálom dobrenoviny.sk a odpady-portal-om. Reportáž na portáli dobre noviny sa stala najúspešnejšou zo všetkých reportáží, na ktorých sme s týmto médiom dosiaľ spolupracovali. Počet unikátnych zhliadnutí onedlho dosiahne 70 000.

Téma vzbudila obrovskú pozornosť, rozprúdila diskusiu a ako sa dalo očakávať vyrojilo sa aj obrovské množstvo hejtov a vulgarizmov na adresu našu, i členov Zásahovej skupiny pre medveďa hnedého. Aj s tým som počítal, ale že budem musieť zablokovať toľko osočujúcich diskutérov, to by som nepovedal. Na našich sociálnych sieťach netolerujeme vulgárne, hanlivé komentáre. Na všetky slušné komentáre sme sa snažili reagovať. Aktuálne finalizujeme druhú reportáž, kde samosprávam a iným právnickým osobám ukážeme, aké technické riešenia sú vhodné na zabezpečenie kontajnerových stojísk. A to nebude koniec, nakoľko spracujeme aj špeciálnu verziu série Správna trefa, o správnom triedení plastov a kovových obalov v lokalitách s výskytom medveďa hnedého.

Veru, neviem sa dočkať, kedy k téme prispejú aj ostatné OZV, ktorý sa to týka. Budem im však držať palce.

Obrovská vďaka patrí členom Zásahového tímu pre medveďa hnedého Michalovi Haringovi a Jaroslavovi Slašťanovi a v neposlednom rade tiež iniciátorovi tejto edukačnej aktivity generálnemu riaditeľovi SIŽP Jánovi Jenčovi.

Autor blogu: Mgr. Marek Brinzík, riaditeľ pre vzťahy s verejnosťou, NATUR-PACK

28.9.2021