Na čo sa OZV prehrabáva v kontajneroch na triedený odpad?

Analýza triedeného zberu je pre organizáciu zodpovednosti výrobcov NATUR-PACK (ďalej len OZV) prínosná predovšetkým pre to, že reflektuje triedenie odpadov v praxi.

Každý člen OZV, prispieva recyklačnými poplatkami k financovaniu systému triedeného zberu. Preto je dôležité vedieť, či sú tieto financie efektívne využívané.

Súčasťou je aj vzdelávanie obyvateľov, o tom, ako správne triediť a ako predchádzať odpadom. Analýzy nám poskytujú spätnú väzbu k našim vzdelávacím aktivitám. Následne vieme, kde sú vo vzdelávaní rezervy.

Medzi najčastejšie chyby v triedení patrí nestláčanie obalov a nesprávne umiestnenie odpadu do nádoby na triedený zber.

Z odpadov, ktoré sme analyzovali, si možno poskladať príbeh. Tu sa zrejme upratovala kúpeľňa. Do triedeného zberu nepatria dózy s obsahom. Okrem toho, dve z nich sú zo skla. 

Tu sa zrejme upratovala detská izba. Boxy na potraviny boli vo veľmi dobrom stave. Škoda, mohli ešte poslúžiť.

"Eco universe" zvyšky mydla do triedeného zberu nepatria. 

Potraviny v mikroténovej taške. Obzvlášť smutný pohľad. 

Časté sú aj prípady, kedy sa príbeh o dojedenom obede končí takto. V mikroténovom vrecku je téglik od tresky a PET fľaša. Navyše táto, patrí do zálohomatu. 

Toto bola len jedna analýza triedeného zberu na plasty. NATUR-PACK vykonal v rokoch 2017 až 2021 až 100 takýchto "kontrol" triedeného zberu. Z výsledkov vznikla Štúdia 100 analýz triedeného zberu komunálych odpadov.

V analyzovaní pokračujeme aj v roku 2022. Má to zmysel. A prináša nám to jedinečné dáta, ktorými meníme odpadové hospodárstvo k lepšiemu a efektívnejšiemu.