Na Grape sa triedilo. A aj nie.

Je to naša slabosť, pozerať sa do kontajnerov. A rovnako sme sa neudržali ani na festivale Grape 2023. Spolu s Vratkom Štupľom, od Správcu zálohového systému, sme navštívili triediace staničky. Jedna zo zamestnankýň sa vyjadrila, že návštevníkom Grape festivalu sa triedenie hnusí.

Ak však triediť chceli, podmienky boli vytvorené dostatočné.

 

Triediaca stanička

Ide o miesto, kde vyškolený personál pomáhal účastníkom podujatia správne roztriediť ich festivalové odpady. V každej staničke bola možnosť triediť odpady na papier, plasty, kovy, sklo, nápojové kartóny, bioodpad a dokonca aj zálohované obaly, ktoré patria pod Správcu zálohového systému.

Výťažok, ktorý sa vyzbieral zo zálohovaných obalov, bol poskytnutý na podporu Občianskeho združenia Pes v núdzi.

Prečo návštevníci nevyužívali možnosti triedenia a vracania zálohovaných obalov na určené miesta?

Na Festivale Grape 2023 bol spustený prieskum o triedení a zálohovaní, ktorý sme pripravili spolu so Správcom zálohového systému. Z 1 600 respondentov sa až 66,5%, t.j. 1 064 účastníkov vyjadrilo, že majú dostatok informácií vo svojej obci, ohľadom triedenia.

Festivalu sa podľa oficiálnych údajov zúčastnilo takmer 29 – tisíc ľudí.

Bolo triediacich staničiek málo?

Z nášho pohľadu bolo možností triedenia dostatok, čo by určite neuškodilo, by bolo viac informácií. Napríklad kontajnery na zálohované obaly, by bolo vhodné lepšie označiť. Všetky kontajnery na triedenie, predovšetkým tie voľne rozmiestnené po areály, by lepšie plnili svoju funkciu, ak by bola pri nich informačná zástava. Navyše, by ich bolo vidno z diaľky.


Kontajnery na zmesový odpad

Znova opakujeme, zmesový komunálny odpad sa nedotrieďuje na žiadnej linke. Čo je v čiernom kontajneri či vreci, pokračuje na skládku odpadov alebo do spaľovne.

Smutným poznaním pri pohľade do kontajnerov na triedený aj na zmesový odpad, ktoré boli umiestené mimo triediacich staničiek, bolo, že obsahovali rovnaké odpady. Akoby účastníci medzi nimi nevideli žiaden rozdiel.

Obsahovali množstvo zálohovaných plastových aj hliníkových obalov, ako aj iné, dobre recyklovateľné zložky.

Ako veľké plus hodnotíme milý, trpezlivý a skvelo vyškolený personál v triediacich staničkách.