Najväčší DOOR to DOOR systém triedenia na Slovensku sa rozbieha v Bratislave

Najväčší zber triedeného odpadu vo forme tzv. DOOR TO DOOR systému (zber od dverí k dverám) na Slovensku sa rozbieha v Bratislave. Nedávno sme v spolupráci s magistrátom hl. mesta a zberovou spoločnosťou OLO uskutočnili prvú analýzu odpadov triedených v rámci pilotného projektu vrecového zberu. Prvé zbery do modrých a žltých vriec začali v 7. vybraných mestských častiach Bratislavy v auguste tohto roka. Ak chcete vedieť ako dopadla prvá analýza vzoriek zo všetkých zapojených mestských častí, pozrite si našu aktuálnu videoreportáž na YouTube kanáli NATUR-PACK verejnosti.

Viac o zmene systému zberu triedených odpadov z rodinných domov, vrátane harmonogarmov zberu sa dozviete na stránke hlavného mesta: https://bit.ly/35WALYM, ako aj na stránkach zberovej spoločnosti OLO: https://bit.ly/395vwYE.

23.11.2020