NATUR-PACK rozbieha školenia a prednáškový cyklus pre výrobcov, pedagógov i verejnosť

Edukácia je to, čo náš tím NATUR-PACK veľmi baví, o tom niet pochýb. Ako organizácia zodpovednosti výrobcov vidíme vo vzdelávaní klientov i verejnosti nielen naše poslanie, ale aj skutočný význam. Palivom pre naše aktivity je odozva klientov, samospráv, pedagógov i širšej verejnosti, od ktorých dostávame každoročne stovky podnetov, námetov a otázok. A to nás neustále inšpiruje a vedie k tvorbe nového edukatívneho obsahu.

Veľmi veľa podujatí nemôžeme síce realizovať z dôvodu koronasituácie, od začiatku roka však aj z tohto dôvodu intenzívne pracujeme na tom, aby sme na pravidelnej báze prinášali vzdelávací obsah v rôznych online formátoch.

Popri našich YouTube kanáloch NATUR-PACK verejnosti a NATUR-PACK klientom v týchto dňoch pribúdajú k našim online aktivitám aj  populárno-náučné prednášky pre našich klientov (výrobcov) na tému Darí sa na Slovensku triediť a recyklovať odpady?, štartujeme edukáciu pedagógov s portálom www.garbagegobblers.sk, chystáme online seminár o aktuálnych legislatívnych zmenách a v procese tvorby sú aj ďalšie programy a prednášky.

Za každým vzdelávacím programom je nemalé úsilie vložené do jeho tvorby, ale aj do samotnej realizácie. Naši špičkoví lektori, zvyknutí na živú ekovýchovu na materských, základných a stredných školách, filmových festivaloch či rozmanitých obecných a mestských podujatiach, sa spoločne s nami učia vytvárať zážitkovú ekovýchovu v online prostredí tak, aby bola aj naďalej zážitková, pútavá a obohatila jej účastníkov novými vedomosťami. V tomto spoločnom úsilí prepájame naše poslanie s poslaním viacerých organizácií (EVIANA, Deti čistej Zeme, Odvážene - bezobalový obchod v Prešove, DAPHNE ...).

NATUR-PACK okrem tvorby vlastných programom a programov vytvorených v spolupráci s neziskovými organizáciami, výrobcami a inými inšpiratívnymi osobnosťami neodmieta ani pozvania na odborné alebo populárno-náučné diskusie. Nedávno sme sa takto spoznali so šikovnými študentmi z organizácie Youthfully Yours Sk, kde sme prednášali o tom, čo sa darí viac a čo menej v súvislosti s triedením a recykláciou odpadov na Slovensku. Je radosť vidieť, koľkých ľudí už dnes téma odpadov zaujíma, a to do takej miery, že sa jej venujú ďaleko nad rámec svojich každodenných povinností a svojou aktivitou tak prispievajú k zvyšovaniu povedomia nielen svojho, ale aj ich okolia.

Spoločne s našimi lektormi a lektorkami sa veľmi tešíme na najbližšie mesiace, ktoré sa budú niesť v znamení online vzdelávacích aktivít, a veríme, že potešia tých, ktorým sú určené. O všetkom aktuálnom budeme informovať na našich sociálnych sieťach, v novinkách na našom webe, a to najpodstatnejšie vždy zhrnieme aj v našich Správach o činnosti.

Autor: Marek Brinzík, NATUR-PACK