Opakovane použiteľné fľaše, už aj na čerpacích staniciach /novinka od 1.1.2022/

Áno, aj čerpacie stanice s predajnou plochou od 100 m2, ak predávajú nápoje vo fľašiach, musia zároveň predávať nápoje rovnakého druhu aj v opakovane použiteľných obaloch, ak sa také nápoje na trhu SR predávajú.

Do konca roka 2021 sa toto pravidlo vzťahovalo na predajcov s predajnou plochou do 200 m2. Od 1.1.2022 sa výmera znížila! 

Príklad: predávate minerálku v PET fľaši?

Vašou povinnosťou je ponúkať ju v sortimente aj v sklenenej zálohovanej fľaši. To isté platí pre pivo, kolové nápoje a tak ďalej.

Je možné za opakovane použiteľný obal považovať aj zálohované PET fľaše, ktoré vstúpili na trh od 1.1.2022, sú označené symbolom Z a uhrádza sa za ne záloh? Nie. Pretože zálohované obaly, ktoré spadajú pod Správcu zálohového systému, nie sú opakovane použiteľné.

Kde presne v zákone č. 79/2015 Z.z. o odpadoch nájdete informácie o opakovane použiteľných obaloch a metráži predajne? §56 ods.7 Distribútor obalov, ktorý distribuuje nápoje v iných ako opakovane použiteľných obaloch predajom spotrebiteľovi, je povinný v mieste ich predaja distribuovať nápoje rovnakého druhu aj v opakovane použiteľných obaloch, ak sa také nápoje v nich na trh v Slovenskej republike uvádzajú.

Táto povinnosť sa nevzťahuje na distribútora obalov, ktorý distribuuje tieto nápoje na predajnej ploche menšej ako 100 m2. Viac informácií aj o tejto novinke sa dozvie vo videu.