OZV NATUR-PACK aktívne vyhľadáva freeriderov

Freerideri alebo čierni pasažieri v systéme rozšírenej zodpovednosti výrobcov, boli, sú a pravdepodobne nejaký čas ešte zostanú. Mnoho firiem je v tom nevedomky, skrátka nevedia, že v zmysle zákona o odpadoch sú tzv. výrobcami a týka sa ich nemálo povinností. Niektoré firmy sa však povinnostiam vyhýbajú vedome a cielene. 

 

Povinnosťou výrobcov v našom prípade výrobcov obalov a neobalových výrobkov je uhrádzať poplatky organizáciám zodpovednosti výrobcov (OZV), ktoré vďaka tomu financujú triedený zber v obciach a mestách. Koľko freeriderov na Slovensku máme? To presne nevieme. Bude to ale veľké číslo, rádovo sa bavíme o stovkách, pravdepodobnejšie však tisíckach spoločností. Tzv. výrobcom sa stane akákoľvek firma veľmi ľahko. Stačí baliť svoje produkty uvádzané na slovenský trh napríklad do vreciek, tašiek, krabíc alebo iných obalov a v celoročnom súčte presiahnuť hodnotu 100 kg. To je hranica od ktorej už si musí výrobca svoje povinnosti plniť prostredníctvom zmluvného vzťahu s OZV.

 

Veľmi nepopulárnej téme freeriderov sme sa s tímom OZV NATUR-PACK venovali už aj v minulosti a budeme pokračovať. Pokiaľ sa nám bude v tomto smere dariť, aktívne prispejeme k tomu, že systém rozšírenej zodpovednosti bude pre výrobcov spravodlivejší, nakoľko náklady na triedený zber a ďalšie povinnosti OZV (napr. plnenie štátnych limitov recyklácie, vzdelávanie verejnosti a pod.) nebudú len na bedrách tých firiem, ktoré si svoje povinnosti plnia zodpovedne dlhé roky.

 

Jednou z oblastí, kde sme sa rozhodli hľadať aktívne vyhľadávať freeriderov sú internetové obchody (e-shopy). Tie sú, obzvlášť od počiatku pandémie, v mimoriadnej obľube verejnosti a sú dennodenným zdrojom ťažko odhadnuteľného množstva obalov z plastov a papiera. Predpokladáme, že mnoho e-shopov nie je zaregistrovaných v registri výrobcov a nemá zmluvu s OZV.

 

Ak máte firmu a nemáte istotu či ste alebo nie ste výrobca v zmysle zákona o odpadoch, obráťte sa na tím našich odborníčok a odborníkov v OZV NATUR-PACK. Stačí vyplniť jednoduchý dotazník. Sme presvedčení o tom, že máloktorá firma by vedome riskovala pošramotenie dobrého mena tým, že poškodzuje systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov a tisícky iných firiem nechá spolupodieľať sa na nákladoch aj za svoje vlastné vyprodukované odpady.

 

Autor: Marek Brinzík, PR riaditeľ, OZV NATUR-PACK