OZV NATUR-PACK sa systematicky venuje problémovým témam

OZV NATUR-PACK sa s cieľom nastavenia čo najspravodlivejšieho systému rozšírenej zodpovednosti výobcov systematicky venuje aj zložitým a problémovým témam ako je napríklad cenový dumping, freeriding alebo potreba systémových zmien na základe dobrých príkladov praxe zo zahraničia (napr. rakúsky systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov). Sú to témy, ku ktorým sa vyjadrujeme v médiách, na odborných konferenciách, ako aj v rámci pripomiekovania legislatívnych návrhov z dielne rezortu životného prostredia. Celoslovenské hodnoty recyklácie sú každoročne lepšie a lepšie. Napriek tomu vieme, že systém by mohol byť nastavený oveľa lepšie a efektívnejšie. Viac sa dozviete z množstva našich mediálnych výstupov.

 

Výber našich mediálnych výstupov  k závažným témam z oblasti rozšírenej zodpovednosti výrobcov: