#poradenskeokienko, nová rubrika pre klientov OZV NATUR-PACK

Tím NATUR-PACK sa usiluje čo najviac uľahčiť svojim klientom zorientovanie sa v spleti neustále sa meniacej legislatívy a nových povinností, ktoré sa týkajú tzv. výrobcov. Zmien aj meniacich sa povinností je veľa. A na tejto ceste nám už niekoľko rokov významne pomáha náš YouTube kanál NATUR-PACK klientom.

V tomto roku sme na ňom pripravili novú a praktickú online rubriku, ktorá nesie názov Poradenské okienko OZV NATUR-PACK #poradenskeokienko.

 

Rubriku vedie náš skúsený environmentálny špecialista Mgr. Roman Zvara. Cieľom poradenského okienka je rýchlo, efektívne a včas informovať našich klientov o blížiacich sa zákonných povinnostiach, o zmene legislatívy, ako aj o konkrétnych problematických situáciách, s ktorými si výrobcovia nebudú vedieť rady.

Poradenské okienko predstavuje exkluzívny obsah YouTube kanála NATUR-PACK klientom, a dostupný je výhradne klientom OZV NATUR-PACK.

Prvý diel sme zverejnili 10.2.2023 a zamerali sme sa v ňom na - Povinnosť ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním.

Druhý diel sa venoval vysoko aktuálnej téme - Evidenčné a ohlasovacie povinnosti výrobcov jednorazových plastových výrobkov a vysielali sme ho naživo dňa 21.3.2023.

 

Poradenské okienko budeme prioritne prezentovať v živých formátoch, a v krátkom, údernom prevedení. Ich rozsah bude zvyčajne 5 – 15 minút. Pre obsiahlejšie diskusie sme vytvorili samostatnú rubriku #rozhovormesa.

Podobne ako v prípade YouTube kanála NATUR-PACK verejnosti, kde reagujeme na dopyt a námety laickej verejnosti k témam ako je správne triedenie a predchádzanie vzniku odpadov, aj klientsky kanál bude odrážať a spracovávať témy, o ktoré naši klienti majú záujem a v ktorých potrebujú viac odborných informácií.