Prečo tak prežívame Ecomondo?

Výstava Ecomondo v Rimini, „je kľúčovým podujatím v Európe a Stredomorí pre technologické a priemyselné inovácie v sektore ekologického a obehového hospodárstva“ uvádza sám usporiadateľ na svojich stránkach www.ecomondo.com

Svoj formát exportuje do zahraničia. Napr. Ecomondo Mexiko, či Chengdu International Environmental Protection Expo 2023, ktorého sa zúčastní. Ide o jeden z najväčších veľtrhov zelenej ekonomiky na trhu v západnej Číne.

Dôraz na ekológiu

Budova a areál výstaviska v Rimini si stavia imidž na ekologických prvkoch:

  • funguje úplne podľa princípu nízkeho vplyvu na životné prostredie, s vnútornými a vonkajšími zelenými plochami,
  • v areály je viac, ako 1 500 rastlín a 30 000 m² trávnika,
  • fotovoltické systémy sú rozmiestnené v celom centre, vo všetkých halách, na celkovej ploche nie menšej ako 115 000 m²,
  • na klimatizovanie centra slúži systém, ktorý v noci generuje chlad a cez deň chladí (akási „ľadová banka“),
  • drevo, ktoré dominuje architektúre centra, pochádza zo zodpovedne obhospodarovaných škandinávskych lesov,
  • hlavná železničná stanica pri vstupe do centra zmierňuje vplyv dopravy na životné prostredie,
  • všetky fontány recirkulujú vodu, pričom pravidelne vymieňaná voda z fontán a jazierok centra sa upravuje a opätovne používa na zavlažovanie zelených plôch.

A hlavne:

  • v celom výstavnom centre je mnoho stredísk opätovného použitia (toto som osobne nepostrehla) a miest na triedenie odpadu vyprodukovaného návštevníkmi.

Najprv chvála
Na výstavu sme si vyhradili dva dni. Prvý sme navštevovali stánky. Zamerali sme sa na sektor Odpady a zdroje. Bola radosť pozerať sa na celý cyklus zberu odpadov, rozumej kontajnery na zmesový aj triedený odpad, zberové vozidlá, upratovacie vozíky, bicykle, skútre, autá ... proste krása.

Do toho všetkého digitalizácia ukázala svoje praktické využitie. Senzory na kontajneroch, ktoré hlásia naplnenosť nádob. Softvér vypočíta ideálne zvozové trasy pre zberové posádky. Predstavené boli aj inteligentné okuliare, ktoré nositeľa, zamestnanca zberového vozidla, informujú napr. o naplnenosti nádob, intenzite vývozu, úhrade poplatku za vývoz a podobne.

Vystavené boli aj nádoby a vrecia na biologický odpad v nevídaných tvaroch, z materiálov rozložiteľných aj trvanlivých. Vidno, že je to stále aktuálna téma. Spomenúť treba aj alternatívne druhy palív. Každá vystavovaná značka predstavila aj verziu svojich strojov na elektro alebo vodíkový pohon. A že ich tam bolo. Buldozéry, bágre, vozíky atď.

Jeden pavilón tvorili dotrieďovacie aj recyklačné linky. Bolo hypnotické pozerať sa, ako veci fungujú. Na začiatku bol odpad, v strede surovina a na konci výrobok. Materiálová cirkularita je skutočnosť.

Druhý deň sme sa zúčastnili prezentácií miestnych - Talianskych, ale aj medzinárodných - Slovinských, Španielskych dokonca Indických spíkrov. Čo nám poskytlo nový pohľad na mnoho otázok, ktoré riešime aj na Slovensku.

25 ročník

Po 24 rokoch organizovania výstavy, ktorá odporúča smerovanie odpadového hospodárstva a označuje sa za lídra v ekologických témach, sme mali isté očakávania.

V stravovacej časti bola ponúkaná káva v plastovo papierových pohároch. Označením s korytnačkou a textovou hláškou upozorňujúcou na obsah plastov, si výrobca jasne splnil povinnosti zo smernice SUP. Výborne. Ale kam s pohárom po vypití obsahu? Pred bufetom boli dva kontajnery. Na plast a papier. A tu sa uskutočnil, akoby rýchly, zrejme neplánovaný, sociálny experiment. Vnímajú návštevníci tento pohár, ako papierový, alebo plastový odpad?

Bola to remíza. A také by to bolo jednoduché. Stačil by jeden info obrázok, o správnom triedení týchto pohárov. Alebo nápis priamo na kontajneri, napr.: Pohár od kávy patrí sem!   

Samozrejme možnosť zakúpenia trvalého pohára, by priniesla, okrem ekologického rozmeru, aj priestor na marketing.  

Čo nás však zamrzelo najviac? Keď prechádzam okolo kontajnera, musím do neho nazrieť. A tak viem, že sa celkom pekne triedilo aj na výstavisku. V halách. V rámci vyvetrania sa, sme vyšli východom pre personál, do exteriérovej časti výstaviska. 1100 litrové kontajnery na triedený zber boli ako z inej výstavy. Nie z toho Ecomondo sveta.

V kontajneroch na papier boli prevažne plastové odpady. Fólie a plastové vedrá si rozhodne bežný návštevník nepriniesol. Takže ani vystavovatelia netriedili?

V kontajneroch na plast boli papierové odpady.

V zmesovom kontajneri najviac svietili plechovka, PET fľaša a papier – samé skvelo recykľovateľné suroviny.

Prečo usporiadateľ dostatočne nevyškolil personál? A to vážne musí aj vystavovateľom vysvetľovať, ako to chodí s triedením?

V dotazníku pre návštevníkov, sme uviedli naše sklamanie. Riadne sme sa podpísali a nechali na seba kontakt. Zatiaľ, ani po mesiaci, sme nodostali žiadnu reakciu.

Z výstavy máme rozpačité pocity. Samozrejme, veríme, že išlo o nešťastnú náhodu.

PS: Papierový pohár s plastovou vrstvou, triedime do papiera. 

 

28.12.2022, Ľubica Vargová