Rekapitulácia roku 2021 v OZV NATUR-PACK

Rok 2021 sa pre NATUR-PACK písal v dynamickom tempe. Vo všeobecnosti by sa dalo naše pôsobenie rozdeliť do troch základných rovín, ktoré sa prelínajú, a to: klienti, obyvatelia a zberové spoločnosti. Všetkým ďakujeme za súčinnosť.

Legislatíva

Našou úlohou je prepájať legislatívnu teóriu s praxou, čo sa nám aj vďaka odborníkom odpadového hospodárstva v NATUR-PACKu úspešne darilo. V roku 2021 sme boli pri úpravách stávajúcich a tvorbe dvoch nových zákonov, ktoré priamo ovplyvňujú odpadovú legislatívu.

Výrobcovia

Opäť sme boli po ruke všetkým našim klientom s poradenstvom, auditmi či zastupovaním pri kontrole SIŽP. Ako rýchlu pomôcku, sme pripravili aj aktualizovanú verziu Príručky pre výrobcov.

Obce

Rovnako sme obciam poskytli odborné poradenstvo napr. pri konzultáciách vo vypracovaní všeobecne záväzného nariadenia pre nakladanie s komunálnym odpadom či pripravením voľne dostupných príručiek a publikácií.


Obyvatelia

Pre posilnenie vzdelávania v oblasti odpadov sme uskutočnili 41 webinárov pre učiteľov. Mimoriadny rozvoj zaznamenal náš edukačný youtube kanál NATUR-PACK verejnosti. Videom roka sa stala reportáž o recyklácii elektroodpadov, ktorá dosiahla viac ako 60 tisíc pozretí. Celkovo sa v roku 2021 rozhodlo pozrieť si naše videá, až 800 tisíc z Vás.

Triedenie odpadov

Veríme, že aj vďaka vzdelávacím aktivitám, sme zaznamenali medziročný 9 % nárast vo vyzbieraných množstvách triedených zložiek komunálnych odpadov v našich partnerských samosprávach. V roku 2021 sme v nich financovali viac ako 3,8 miliardy litrov zbernej kapacity.

Zberové spoločnosti a analýzy odpadov

V spolupráci so zberovými spoločnosťami sme pokračovali v analýzach triedených zložiek odpadov s cieľom overiť čistotu zberu a pomer odpadov z obalových a neobalových výrobkov. Jubilejná stá analýza sa uskutočnila v našom partnerskom meste Prešov.

Celú výročnú správu si môžete prečítať TU.

 

Výročná správa 2021 by NATUR-PACK verejnosti