Stláčanie je základom úspechu!

Dôležitosť stláčania odpadov si v praxi vyskúšali aj deti z materských, základných a stredných škôl v rámci súťaže Nápojový kartón ako cenná surovina. Súťaž sme vyhlásili na Deň Zeme 2023.

S iniciatívou Správna trefa sme sa pozreli, koľko nestlačených plastových a nápojových kartónových obalov sa nachádza v kontajneri. Pozrite si video.

 

Teraz späť k súťaži. Úlohou bolo doniesť do triedy nápojový kartón a porovnať jeho objem pred a po stlačení. Fotodokumentáciu alebo video z aktivity nám následne pani učiteľky zaslali.

Deti spolu doniesli takmer 5 tisíc nápojových kartónov.

Víťazmi sa stali:

Základná škola s materskou školou, Vištuk, triedy Lienky a Včielky

Deti z triedy Lienky sa zhodli, že by mali separovať a stláčať kartónové obaly, aby:

1. boli ohľaduplný voči prírode;

2. aby sa šetrilo miesto v kontajneroch;

3. a aby sa dali zrecyklovať.

Za zapojenie triedy a odpovede ďakujeme p. učiteľke Alene Jedličkovej.

Deti v triede Včielky postavili pod vedením p. učiteľky Mgr. Gabriely Veselkovej vláčik Separáčik z plastových boxov, žltých spojníc vozňov, kolies (podsedáky s číslami), nezabudli ani na komín lokomotívy a predné svetlomety. Spoločne doň naukladali nestlačené nápojové kartóny. Vláčik mal lokomotívu, do ktorej sa zmestilo 29 nestlačených nápojových kartónov (z toho 4 veľké 2 litrové), dva vedľa seba stojace vozne, v ktorých bolo uložených 72 nestlačených nápojových kartónov (z toho 2 malé 0,5 litrové). A tiež disponoval tretím – najväčším vozňom, v ktorom bolo 90 nestlačených nápojových kartónov.


Po stlačení sa všetky nápojové kartóny zmestili do posledného veľkého vozňa (všetkých 191 stlačených nápojových kartónov – z toho boli 4 veľké 2 litrové a 2 malé 0,5 litrové kartóny).
Kartóny spoločne počítali po 10 kusoch. Názorne videli, že keď kartóny postláčajú, z celého vláčika sa razom zmestia len do jedného vozňa. Keďže ide o škôlkarov, boli to veľké čísla, ale zistili, že sa ich tam zmestí raz toľko stlačených (a ešte trochu viac).

V následnom rozhovore a uvažovaní o danej problematike, vyvodili deti tieto závery:
Prečo je dobré triediť nápojové kartóny a stláčať ich?

– skutočne prvá odpoveď bola: Aby sme vyhrali tú súťaž.“ (Eliška);
 Aby sme chránili prírodu. (Mimi);
 Aby sa dali recyklovať. (Tomáško);
 Aby sme chránili zvieratá... (Nikol), ...hmyz a morské zvieratá.“ (Zuzka);
 Aby sa ich zmestilo viac do boxu. (Eliáško);
 Aby sa dali nové obaly vyrobiť z vytriedených tetrapakov.“ (spoločne);
 Aby sa neprevážal vzduch. (spoločne). 

Základná škola v Topoľčanoch

Žiaci pod vedením p. učiteľky Mgr. Zuzany Babulicovej pripravili video. Zapojili sa triedy I.A, I.B, II.A, III.A, IV.A, IV.B

  

 

Stredná odborná škola EHS J. Andraščíka, Bardejov

Žiaci vyzbierali 620 obalov. Pod vedením p. učiteľky Ing. Anny Mačejovej naplnili 7 veľkých 120 L vriec a jednu krabicu. Po stlačení obalov sa ich objem znížil takmer o polovicu. Vošli sa do štyroch vriec. Pani učiteľka diskutovala so žiakmi na tému odpadového hospodárstva a vplyvu na životné prostredie. Najlepší žiak G. Hankovský, ktorý priniesol 80 kartónov, dostal od školy sladkú odmenu.

 

Vzhľadom na vysokú zapojenosť škôl do súťaže a kvalitu prevedenia súťažných diel, sme sa rozhodli odmeniť ďalších 10 súťažiacich skupín cenou uznania.

Špeciálne ocenenie získali:

1. Základná škola Štrba, zapojilo sa 9 tried: 1.A, 1.B, 4, 5, 6, 7.A, 7.B, 8, 9

2. Slniečková materská škola Predmier

3. Základná škola s materskou školou Liesek

4. VI.SA, Súkromná Základná škola, Žilina

5. Špeciálna základná škola, Jarovnice

6. Základná škola A. Sládkoviča, Sliač

7. Základná škola Ulica mieru 1235 Bytča

8. Základná škola Martinská 20, Žilina

9. Základná škola Mirka Nešpora 2, Prešov – 3 triedy vyzbierali spolu 845 nápojových kartónov.

10. Základná škola Važecká 11, Prešov – Vyzbierali 304 nápojových kartónov.

 

Celkovo sa zapojilo do súťaže Nápojový kartón ako cenná surovina viac ako 1 000 žiakov školských zariadení z partnerských samospráv OZV NATUR-PACK.  

Víťazom srdečne blahoželáme.

Ďakujeme za účasť každej jednej škole a tešíme sa na ďalšie aktivity smerujúce k zvyšovaniu povedomia o odpadoch.

Tím NATUR-PACK