Triedenie ELEKTROODPADOV je pre verejnosť problematické

Počas festivalu GRAPE sme spustili PRIESKUM o triedení a zálohovaní. Je to spoločný prieskum NATUR-PACKu a SPRÁVCU ZÁLOHOVÉHO systému. Za najviac problematickú skupinu odpadov boli identifikované ELEKTROODPADY. Nášho špecialistu na oblasť elektroodpadov a batérií Štefana Červenku sme sa preto pýtali, prečo to tak je. Odpovede nájdete v rozhovore na našom YouTube kanáli NATUR-PACK verejnosti.

 

Možné príčiny, prečo elektroodpady robia pri triedení problém:

  • Elektroodpadov je veľa druhov, čo je samo o sebe jedným zo zdrojov problémov.
  • Mnohé sú vyrobené prevažne z plastu, čo prihráva rozhodovaniu o tom, že ich je možné vyhodiť do triedeného zberu plastov.
  • Časť ľudí ich netriedi vôbec a bežne ich vyhadzuje do kontajnerov zmesových alebo dokonca aj do prírody, kde sú často súčasťou tzv. čiernych skládok.

O správnom triedení elektroodpadov sa viac dozviete aj v našej videosérii SPRÁVNA TREFA, kde sme pravidlá správneho triedenia zhrnuli prehľadným spôsobom.

 

O triední elektroodpadov sa verejnosť môže viac dozvedieť aj v najpodrobnejšej elektronickej príručke o triedení odpadov, ktorá sa volá Alchýmia triedenia komunálneho odpadu. Príručka vznikla v spolupráci s neziskovou organizáciou INCIEN. Pozrieť a stiahnuť si ju môžete bezplatne na webových stránkach www.incien.sk a www.naturpack.sk. Špeciálna verzia príručky bola vytvorená pre mesto Bratislava, kde sme ju upravili v spolupráci s partnerskou zberovou spoločnosťou OLO.

 

Elektroodpady práve z vyššie uvedeného dôvodu využitia plastových materiálov veľmi často končia v triedenom zbere plastov. NATUR-PACK ich pravidelne nachádza na svojich analýzach obsahu nádob na triedený zber. Ostatnú (140.) analýzu sme uskutočnili v Bratislave a elektroodpady opäť nechýbali. Je to pritom obrovská škoda, pretože z elektroodpadov sa dá získať a opäťovne využiť množstvo materiálov (napr. kovy vrátane tých drahých).

 

Téme elektroodpadov sa budeme venovať aj v ďalších súvislostiach, napríklad už na jeseň 2023 aj v spojitosti s ich výskytom na cintorínoch. ĎAKUJEME, že triedite odpady. Iba tak majú šancu dostať sa na recykláciu, aby mohli byť opätovne využité na výrobu nových vecí.

Autor blogu: Mgr. Marek Brinzík