Vedenie tímu NATUR-PACK


RNDr. Michal Sebíň, PhD.
riaditeľ

Mária Molnárová
riaditeľka obchodného oddelenia

RNDr. Alexandra Grgulová
riaditeľka environmentálneho oddelenia

Ing. Viera Vantová
riaditeľka ekonomického oddelenia

Ing. Mária Bonková
riaditeľka komoditného oddelenia

Mgr. Marek Brinzík
riaditeľ pre vzťahy s verejnosťou