Vedenie tímu NATUR-PACK


RNDr. Michal Sebíň, PhD.
riaditeľ

Mária Molnárová
riaditeľka obchodného oddelenia

Mgr. Renáta Miháliková, PhD.
riaditeľka environmentálneho oddelenia

Ing. Viera Vantová
riaditeľka ekonomického oddelenia

Mgr. Ľudovít Mihálik
riaditeľ komoditného oddelenia

Mgr. Marek Brinzík
riaditeľ pre vzťahy s verejnosťou