Vedenie tímu NATUR-PACK


RNDr. Michal Sebíň, PhD.
riaditeľ

 


Mária Molnárová
riaditeľka obchodného oddelenia

Mgr. Renáta Miháliková, PhD.
riaditeľka environmentálneho oddelenia

Ing. Viera Vantová
riaditeľka ekonomického oddelenia

Ing. Mária Bonková
riaditeľka komoditného oddelenia

Mgr. Marek Brinzík
riaditeľ pre vzťahy s verejnosťou