Informačný materiál pre obce č. 19 - Alchýmia triedenia komunálneho odpadu

Organizácie INCIEN a NATUR-PACK pripravili pre verejnosť unikátnu príručku o odpadoch. Nesie názov odpadová alchýmia komunálneho odpadu. Príručka nadväzuje na pôvodný materiál pre Bratislavu, známy pod názvom Waste For Dummies, ktorého autorkami sú Barbora Nedeľková a Barbora Šablová.

Príručka vzbudila obrovskú pozornosť a záujem o ňu mali ďalšie samosprávy. NATUR-PACK sa z tohto dôvodu rozhodol ponúknuť pomocnú ruku a výsledkom je aktualizovaný materiál pripravený pre všetky varianty triedeného zberu, s ktorými sa v našich partnerských obciach stretávame. Materiál je k voľne dispozícii na stiahnutie, voľné šírenie a zdieľanie samosprávami i verejnosťou.