Informačný materiál pre obce č. 2.

V nadväznosti na informačný materiál pre obce č. 1 dopľňame ďalšie online pomôcky. Ide dva druhy bannerov, prvý jednoduchý obrázok (banner č. 1) a druhý vo formáte animovaného giff obrázku (banner č. 2), bannery si môžete skopírovať z nášho webu a použiť na hlavných stránkach obecných/mestských webových sídiel. Po prelinkovaní na texty a lebo podstránky s textami o systéme nakladania s odpadmi vo vašej obci, máte takto možnosť uľahčiť občanom nachádzanie týchto informácií. Mnoho obcí má totiž tieto texty ťažko dostupné a pre bežného občana tým pádom takmer nevyužiteľné.

Ako si možno jednoducho stiahnuť banner? Kliknite pravým tlačidlom myši na banner ktorý Vám viac vyhovuje a z ponuky vyberte: Uložiť obrázok ako...

Banner č. 1 (banner vo formáte - jpg)

Banner č. 2 (banner vo formáte formáte - animované gif)