Informačný materiál pre obce č. 23 - reportáže čierna labuť, Bez napätia a YouTube

OZV NATUR-PACK pripravila v spolupráci s portálom čierna labuť, online magazínom Bez napätia, ako aj prostredníctvom YouTube kanála NATUR-PACK verejnosti ďalšie aktuálne informačné materiály, ktoré odporúčame sprístupniť verejnosti v partnerských samosprávach.

Do pozornosti a s odporúčaním na zdieľanie na sociálnych sieťach dávame nasledovné reportáže:


Portál čierna labuť:

V obci zaviedol monitorovanie odpadu: Kto viac vytriedi, menej platí – mimoriadne úspešná a inšpiratívna reportáž o zavedení množstevného zberu v obci Košeca
Odkaz na reportáž: https://bit.ly/2Uo04O0

Slovensko podľa najnovších štatistík vyniká v zbere použitých batérií – reportáž na tému recyklácie batérií
Odkaz na reportáž: https://bit.ly/2ulHZWb

Bezdrôtová budúcnosť elektroniky môže spôsobiť problémy s recykláciou – aktuálna reportáž o recyklovateľnosti elektroniky
Odkaz na reportáž: https://bit.ly/3b7SHA5


Online magazín Bez napätia

NATUR-PACK sa stal súčasťou 9. časti online magazínu Bez napätia, kde sme diskutovali na tému triedenia a recyklácie odpadov na Slovensku.

Odkaz na reportáž: https://youtu.be/QpfAXkGGEEA


YouTube kanál NATUR-PACK verejnosti

Z aktuálnych YouTube reportáží dávame do pozornosti nasledovné:

Sme krajnou skládok – odkaz: https://youtu.be/Yw2JVqE0KGk

ZERO WASTE tip č. 7 – Ľanové vrecúška – odkaz: https://youtu.be/xI_BVmOcTSc

Odpady treba stláčať, hovorí aj spevák Thomas Puskailer – odkaz: https://youtu.be/2WRmDgUKEAk