Informačný materiál pre obce č. 29 - Aktualizovaná Alchýmia triedenia komunálneho odpadu

V tomto informačnom materiáli Vám prinášame aktualizovanú príručku o odpadoch s názvom Alchýmia triedenia komunálneho odpadu. Ide o aktualizáciu príručky, ktorú sme pre verejnosť pripravili v spolupráci s organizáciou Inštitút ciruklárlnej ekonomiky (INCIEN) v roku 2019, nadväzujúc na pôvodný materiál pre Bratislavu, známy pod názvom Waste For Dummies, ktorého autorkami sú Barbora Nedeľková a Barbora Šablová.

Aktualizovaný materiál je pripravený pre všetky varianty triedeného zberu, s ktorými sa v našich partnerských obciach stretávame. Materiál je k voľne dispozícii na stiahnutie, voľné šírenie a zdieľanie samosprávami i verejnosťou. Ide o 2. aktualizáciu.

 

Bratislava