Informačný materiál pre obce č. 3.

Partnerské obce NATUR-PACKu si môžu v nižšie uvedných linkoch stiahnuť informačný plagát pre svoje vývesné plochy, resp. pre vývesné plochy svojich škôl. Na požiadanie vieme tento materiál zaslať vo formáte A2 a A3 v slovenskom aj maďarskom jazyku.

  • Informačný plagát NATUR-PACKu - slovenská verzia - formát A3
  • Informačný plagát NATUR-PACKu - slovenská verzia - formát A4
  • Informačný plagát NATUR-PACKu - maďarská verzia - formát A3
  • Informačný plagát NATUR-PACKu - maďarská verzia - formát A4